Privacy- en cookieverklaring

Inleiding

Pinchetti & Van Caem acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat houdt onder andere in dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Pinchetti & Van Caem is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen via onze website, e-mail, telefonisch of via uw bezoek aan onze showroom.

Hoe verzamelt Pinchetti & Van Caem persoonsgegevens?

Als u ons per e-mail benadert, telefonisch en/of een bezoek brengt aan onze showroom en meer informatie wenst, dan ontvangt u van ons een offerte op maat. Daarvoor vragen wij u naast maatvoering gegevens ook om benodigde contactgegevens.

Met het gebruik van onze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u ons contactformulier invult. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld het inplannen van een afspraak), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Welke gegevens verzamelen wij?

Pinchetti & Van Caem verzamelt contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens met betrekking tot uw opdracht. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad wanneer u een vraag stelt over uw offerte of opdracht.

Waarom verzamelt Pinchetti & Van Caem persoonsgegevens?

Pinchetti & Van Caem verwerkt gegevens om uw opdracht op de juiste manier uit te voeren, te leveren/plaatsen, te factureren en met u over de opdracht te kunnen communiceren. In verband met onze garantietermijn van 15 jaar, zullen wij uw opdrachtgegevens in deze periode bewaren.

Uw persoonsgegevens en andere partijen

Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook- en Pinterest pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Uw rechten

U kunt altijd zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Pinchetti & Van Caem worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Pinchetti & Van Caem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen, beschermen onze wachtwoorden, hebben toekenning van toegangsrechten en installeren tijdig updates van computerprogramma’s;
 • Uw gegevens worden op onze interne server opgeslagen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ingeval er gebruik wordt gemaakt van Cloud computing dan zal dit alleen bij een Cloud Service Provider plaatsvinden die rekening houdt met onze privacy eisen en die ook de bepalingen van de AVG naleeft;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Originele documenten worden door ons gescand en op onze interne server opgeslagen. De papieren versies worden met een papiervernietiger versnipperd en daardoor onleesbaar gemaakt.

Cookies

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan deze pagina vermeld.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op.

 

Pinchetti & Van Caem (Cavip B.V.)

Telefoon 0180-424875

info@kastenstudio.eu

KvK te Rotterdam              24395593

Onze showroom

Voor meer informatie bent u van harte welkom in onze showroom. Hier kunt u tijdens openingstijden terecht voor een vrijblijvend advies.

Locatie Kastenstudio Pinchetti & Van Caem

Noordenweg 14-16
2984 AG Ridderkerk
tel. (0180) 424 875

Kastenstudio Pinchetti & Van Caem scoort een 9,5 uit 10 op basis van 372 beoordelingen via Kiyoh.nl